Royaux en Forestry For Life slaan de handen in elkaar

Forestry For Life

Wist je dat er elk jaar wereldwijd 15 miljard bomen worden gekapt? Dit staat gelijk aan 42 miljoen bomen per dag of 1 750 000 bomen per uur. En wist je dat er hiervan slechts 2 miljard opnieuw worden aangeplant? Bij Royaux zijn we ons klimaatbewust en compenseren we onze CO2-uitstoot. We dragen ons steentje bij aan een (letterlijk) groenere wereld en plantten hiervoor in Schotland al meer dan 100 bomen aan.

Onvermijdbare CO2 uitstoot

Als traditioneel bouwbedrijf heeft Royaux een onvermijdbare CO2-uitstoot. Voor ons kantoorgebouw investeerden we in groene energie door het plaatsen van zonnepanelen, maar onze vrachtwagens vormen de grootste uitdaging. De dagelijkse ritten om onze werven in West-, Oost-Vlaanderen en Nederland van chape en isolatie te voorzien, kunnen niet zomaar worden geëlektrificeerd.  Om onze impact op het klimaat aan te pakken, hebben we ervoor gekozen om de handen in elkaar te slaan met Forestry For Life VZW.

Foreststry For Life VZW

Forestry For Life zet zich in op het domein van duurzame (her)bebossing. Om te weten hoe groot onze CO2-voetafdruk precies was en iets te kunnen doen aan de negatieve impact van onze wagenpark op het klimaat en de luchtkwaliteit, deden we een beroep op deze Gentse VZW.

“We vonden het confronterend maar ook interessant om te weten te komen wat de exacte CO2-afdruk is van ons bedrijf en waar die uitstoot juist vandaan komt. Die bewustwording is een eerste stap in de goede richting, er dan ook iets aan doen is waar we ons als mens en onderneming verantwoordelijk voor voelden,” aldus mede-zaakvoerder Broes Royaux.

Het (her)aanplanten van bossen biedt talloze voordelen. Zo remmen bossen de opwarming van onze aarde, zuiveren onze lucht, bodem en water door CO2 op te nemen uit de lucht en die om te zetten in zuurstof en biomassa en herbergen ze een belangrijke biodiversiteit. Door het creëren van laaghangende wolken zijn bossen ook onze natuurlijke airconditioning  die de aarde afkoelt.

100% CO2-compensatie

Als je weet dat één boom, Scottish Pine, gedurende zijn leven ongeveer 750 kg CO2 uit de lucht filtert, was de keuze snel gemaakt. Met de 108 in Schotland aangeplante bomen kan Royaux in 2023 de volledige uitstoot van het (vracht)wagenpark en infrastructuur compenseren.

100% compensatie van onze CO2-uitstoot, 100% de basis voor een groenere wereld!

Royaux Chape & isolatie
Chappie chatbot
loading