Terug naar het overzicht

Welke steun krijg ik voor een energiezuinige renovatie?

Vanaf 2050 gelden er strengere energienormen voor Vlaamse woningen. Momenteel voldoet slechts 5% van de Vlaamse huizen aan deze vereisten. Om eigenaars van energieverslindende woningen ertoe aan te zetten hun woning te renoveren, heeft de Vlaamse regering een bedrag van meer dan 1 miljard euro opzij gezet.

Lees verder Vraag of opmerking? Klik hier

Aangezien dertig procent van de warmte in je huis ontsnapt langs de vloer, kan een vloerrenovatie al een eerste stap zijn naar energiezuinig wonen. Je verlaagt zo niet enkel je energiefactuur zonder aan wooncomfort te verliezen, maar kunt hiervoor ook extra steun krijgen door het aanvragen van een Mijn VerbouwPremie.

Mijn VerbouwPremie

Sinds 1 juli 2022 zijn de vroegere renovatiepremie en de meeste Fluvius-premies voor energiebesparende investeringen samengesmolten tot Mijn VerbouwPremie. Deze steun kan worden aangevraagd voor alle energiebesparende renovaties die worden uitgevoerd na deze datum.

Wie kan een premie aanvragen?

Particulieren en bedrijven kunnen via één online loket een premie aanvragen voor renovaties en energiebesparende investeringen. Deze premie geldt zowel voor woningenappartementen als alle overige gebouwen in het Vlaams Gewest.

Wat zijn de voorwaarden om een premie te ontvangen?

Om in aanmerking te komen voor een Mijn VerbouwPremie moet het te renoveren pand minstens 15 jaar oud zijn. Voor investeringen in hernieuwbare energie geldt een uitzondering. In dit geval volstaat het dat het pand minstens 5 jaar is vergund.

Toekenning premie

Voor de toekenning van de premie wordt rekening gehouden met het belastbaar inkomen van de eigenaar(s) die de woning bewonen en dat van hun wettelijke partner (gehuwd of wettelijk samenwonend).

Toekenning premie

De laagste en middelste inkomens kunnen een premie aanvragen voor alle renovatiewerken, terwijl de hoogste inkomens enkel aanspraak maken op een premie voor energetische renovaties, zoals isolatie. Voor de laagste en middelste inkomens kan de premie oplopen tot een bedrag van 25 000 en 17 500 euro, wat een pak hoger ligt dan voordien.

Een belangrijk verschil met de vorige regeling is dat Mijn VerbouwPremie geen overkoepelend maximum premiebedrag voor alle categorieën van werken samen bepaalt. Dit betekent dat je bijvoorbeeld voor het isoleren of renoveren van je dak, buitenmuur, vloer, etc. telkens afzonderlijk een premie kan ontvangen.

Hoe kan ik een premie aanvragen?

Het is niet langer nodig om voor verschillende renovatieprojecten bij ofwel de Vlaamse overheid ofwel Fluvius aan te kloppen. De aanvraagprocedure voor overheidssteun wordt gecentraliseerd bij één digitaal loket en de premies worden samengebracht onder de noemer Mijn VerbouwPremie.

Aanvragen voor de premie kunnen worden ingediend via: www.mijnverbouwpremie.be

Ook kan je via de simulator op deze website al op voorhand berekenen op welke premies je recht hebt. 

Naast het aanvragen van een Mijn VerbouwPremie kan wie zijn of haar woning renoveert ook een aanvraag indienen voor een Mijn VerbouwLening.

Mijn VerbouwLening

Mijn VerbouwLening vervangt de vroegere Energielening en Energielening+. Wie nood heeft aan financiële ondersteuning bij het renoveren van een woning of appartement kan een aanvraag indienen voor deze renteloze lening tot een maximaal bedrag van 60 000 euro.

Wie een lening wordt toegekend moet deze op maximaal 25 jaar terugbetalen. Het Energiehuis, waar men een lening kan aanvragen, zal nagaan wat voor jou haalbaar is op basis van de financiële situatie en terugbetalingscapaciteit. Belangrijk om te weten is dat er aan de lening geen dossierkosten zijn verbonden.

Mijn VerbouwLening mag niet worden verward met een renteloos renovatiekrediet voor nieuwe eigenaars die hun pand energiezuiniger maken binnen de vijf jaar na de aankoop.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een lening:

Bij het indienen van de aanvraag is het vereist dat je woning in Vlaanderen staat en minstens 15 jaar oud is. Een Mijn VerbouwLening kan worden aangevraagd voor alle werken die in aanmerking komen voor de Mijn VerbouwPremie. Dit omvat de isolatie en renovatie van het dak, buitenmuren, een vloer, ramen en deuren, binnenrenovatie, elektriciteit en sanitair, hernieuwbare energieproductie (zonneboilerwarmtepompwarmtepompboiler) en het plaatsen van een gascondensatieketel.

Voor het verkrijgen van het krediet komen enkel de laagste en middelste inkomens in aanmerking. Dit betekent concreet dat:

  • Het bruto jaarinkomen van alleenstaanden niet meer dan 46 170 euro mag bedragen,
  • Het bruto jaarinkomen van een koppel zonder personen ten laste of alleenstaanden met 1 persoon ten laste maximaal 65 960 euro mag bedragen, en
  • Er per persoon extra ten laste 3 700 euro extra bij het bruto jaarinkomen mag worden opgeteld.

Bij de beoordeling van de inkomens wordt er rekening gehouden met het inkomen dat vermeld staat op het laatst beschikbare aanslagbiljet.

Ook wie een woning verhuurt kan aanspraak maken op de Mijn VerbouwLening. Hiervoor is het vereist dat de woning wordt verhuurd via een sociaal verhuurkantoor, maar voor de aanvrager van het krediet geldt er geen inkomensgrens.

Hoe kan ik een lening aanvragen?

Een Mijn VerbouwLening kan tot eind 2026 (of tot eind 2024 in geval van een erfenis of schenking) worden aangevraagd bij één van de 18 Energiehuizen in Vlaanderen.

Meer info vind je op deze website: www.mijnenergiehuis.be

Royaux helpt je met de administratie 

Raak jij niet wijs uit alle regels en administratieve vereisten om een Mijn VerbouwPremie of Mijn Verbouwlening aan te vragen? Geen nood! Royaux helpt je op weg met het verzamelen en invullen van alle nodige documenten. Aarzel niet en kom langs voor meer informatie en persoonlijk advies.

 

Bron: De Tijd (2022)

Vraag, opmerking of offerte?


We helpen je graag verder!
Royaux Chape & isolatie
Chappie chatbot
loading