Een harsgebonden vloer op een dekvloer? Yes we can!

Harsgebonden vloeren, zoals epoxy en PU vloersystemen, worden steeds populairder. De voorbije jaren vonden ze hun ingang in niet-industriële gebouwen zoals woningen en kantoren. Dit bracht nieuwe uitdagingen met zich mee. De afwerking werd belangrijker en de ondergronden uitdagender. Hieronder lees je waaraan jouw dekvloer moet voldoen.

Lange tijd werden harsgebonden vloeren louter op een klassieke betonnen draagvloer aangebracht. Het werd afgeraden om op dekvloeren te werken. Gelukkig zijn de tijden veranderd. Vandaag behoort een harsgebonden vloer bovenop een dekvloer wel tot de mogelijkheden, mits je rekening houdt met de mechanische sterkte en het restvochtgehalte van je dekvloer.

 

Mechanische sterkte

Een dekvloer moet weerstand kunnen bieden aan spanningen die optreden bij het drogen en verharden van harsproducten. 
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen niet-industriële ruimtes met lichte rolbelasting en industriële en niet-industriële ruimtes onderhevig aan zware belasting en rollend verkeer. Voor beide klassen wordt een minimale hechtsterkte en druksterkte van de dekvloer aanbevolen.

 

Vereiste mechanische sterkte voor dekvloeren

Image removed.
Vereiste mechanische sterkte voor dekvloeren waarop een harsgebonden vloer uitgevoerd wordt in functie van de gebruiksklasse, bron: WTCB

 

Maximaal vochtgehalte voor verschillende ondergronden.

Image removed.
Maximaal vochtgehalte voor verschillende ondergronden, bron: WTCB

 

Bij de uitvoering van een harsgebonden vloer op een dekvloer raden we aan om de vereiste mechanische sterkte (hecht- en druksterkte) te laten controleren én deze in het lastenboek op te tekenen. 

 

Restvochtgehalte

Evenzeer belangrijk: alvorens een harsgebonden vloer aan te brengen, moet de ondergrond voldoende droog zijn. Een dekvloer blijft langer vocht bevatten dan een klassieke betonnen draagvloer. Als je de harsgebonden vloer te snel aanbrengt op de dekvloer dan loop je een risico op hechtingsbreuk of blaasvorming. 

De droogsnelheid is afhankelijk van verschillende factoren. We raden je aan om de technische info van de fabrikant te raadplegen voor het maximale rechtsvochtgehalte. Sowieso moet het vochtgehalte van de dekvloer altijd gecontroleerd worden alvorens een harsgebonden vloer aan te brengen.

 

Conclusie

We vatten graag samen dat het terrein van harsgebonden vloeren zich niet meer beperkt tot industriële toepassingen. Steeds meer kleinere woonvormen tonen interesse, maar veel meer dan voor de klassieke betonnen vloeren gelden voor dekvloeren enkele aanbevelingen alvorens een harsgebonden vloer aan te brengen.

Een gewaarschuwd vloerder is er twee waard!
 

Royaux Chape & isolatie
Chappie chatbot
loading